Gyakornoki Program 2.0

Gyakornokok alkalmazása a Marján Cukrászda Kft-nél

A Marján Cukrászda Kft. a „Gyakornokok alkalmazása a Marján Cukrászda Kft-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2018-02882 azonosítószámú pályázata során 7 306 790.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson a GINOP keretében. A projekt keretében 2 fő foglalkoztatására került sor a cég egri székhelyén.

A felvett gyakornokok cukrász munkakörben kerültek foglalkoztatásra 2018. április 09. és 2019. április 24. között. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornokok bér és járulékköltségeihez, valamint eszközbeszerzésre (1 db Escher PM 60-V bolygóműves cukrászati keverőgép) használtuk fel. A projekt megvalósítása során 1 szakember került kijelölésre, aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltött be a gyakornokok mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az Egri Szakképzési Centrummal. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyen a támogatott gyakornokok 9 hónap alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősíti a vállalatunkat. 

A gyakornokok felvétele a foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezte a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva. A projekt eredményeként 2 fő gyakornok, valamint 1 fő vállalati kapcsolattartó foglalkoztatása történt 9 hónapon keresztül. A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javult foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

A projektet 2018.04.09-én kezdtük, a projekt fizikai befejezésére 2019.04.24-én került sor.