Gyakornoki Program

Gyakornokok alkalmazása a Marján Cukrászda Kft-nél

Gyakornokok alkalmazása a Marján Cukrászda Kft-nél

A Marján Cukrászda Kft. a „Gyakornokok alkalmazása a Marján Cukrászda Kft-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2018-02882 azonosítószámú pályázata során 7 306 790.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson a GINOP keretében. A projekt keretében 2 fő foglalkoztatására került sor a cég egri székhelyén.
A felvett gyakornokok cukrász munkakörben kerültek foglalkoztatásra 2018. április 09. és 2019. április 24. között. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornokok bér és járulékköltségeihez, valamint eszközbeszerzésre (1 db Escher PM 60-V bolygóműves cukrászati keverőgép) használtuk fel. A projekt megvalósítása során 1 szakember került kijelölésre, aki vállalati gyakornoki
kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást
dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltött be a gyakornokok mellett. A
szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos
közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes
időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az Egri Szakképzési Centrummal. A projekt
eredményeként létrejött új munkahelyen a támogatott gyakornokok 9 hónap alatt
megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősíti a
vállalatunkat.
A gyakornokok felvétele a foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezte a
felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva. A projekt eredményeként 2 fő gyakornok,
valamint 1 fő vállalati kapcsolattartó foglalkoztatása történt 9 hónapon keresztül. A projekt
hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat
szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javult
foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.
A projektet 2018.04.09-én kezdtük, a projekt fizikai befejezésére 2019.04.24-én került sor.


A Marján Cukrászda Kft. a „Gyakornok alkalmazása a Marján Cukrászda Kft-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2016-00665 azonosítószámú pályázata során 5.255.509.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson a GINOP keretében. A támogatás mértéke 100%.

A projekt keretében 2 fő pályakezdő foglalkoztatására került sor a cég egri telephelyén.

A felvett gyakornokokat cukrász munkakörben foglalkoztattuk 2016. augusztus 27. és 2017. június 06.  között. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornokok bér- és járulékköltségeihez, valamint eszközbeszerzésre használtuk fel. A projekt megvalósítása során 1 szakember került kijelölésre, aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltött be a fiatalok mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az egri Szakképzési Centrummal.

Beszerzésre került 1 db Habverő-dagasztó-keverő gép, 25 literes üsttel, segédgép kihajtással és 1 db Habverő-dagasztó-keverő gép, 30 literes üsttel, segédgép kihajtással, melyeket a gyakornokok a napi munkájukban tudtak használni. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyeken a támogatott gyakornokok 9 hónap alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalatunkat.

A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésük elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javult foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.