Humánerőforrás fejlesztés a Marján Cukrászda Kft.-nél

A projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00863

Kedvezményezett neve: Marján Cukrászda Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Humánerőforrás fejlesztés a Marján Cukrászda Kft.-nél

A szerződött támogatás összege: 12 370 000,- Ft

A támogatás mértéke: 91,156964 %

A projekt befejezési dátuma: 2020.08.07.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretein belül 27 fő saját munkavállalónk képzése valósult meg:

IKER1 képzés: Első lépések a digitális világban: 35 órás képzés valósult meg 15 fő részére.

A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása  volt a digitális eszközök irányában. A résztvevők képessé váltak használni az infokommunikációs eszközüket.

Asszertív kommunikáció képzés: célja volt, hogy a résztvevők elsajátítsák az asszertív kommunikáció technikáit. Megismerték a módszert, amely ötvözi az önérvényesítést és a mások érdekeinek figyelembe vételét, ezáltal elősegítve az erőszakmentes kommunikációt és hosszú távon a szociális hatékonyságot.

Együttműködés és időgazdálkodás képzés: a különböző szintű alkalmazottak és vezetők felkészítése történt meg arra, hogy a szervezeten belül mind hatékonyabb együttműködés valósuljon meg, továbbá képessé váltak a munkatársak időgazdálkodásuk javítására is.

Üzleti kommunikációs ismeretek képzés: célja volt azoknak az alapvető ismereteknek az elsajátítása illetve gyakorlása, amelyek az üzleti élet területén az írásbeli és szóbeli kommunikáció hatékonyságát döntően befolyásolják. A tanulók megismerkedtek az üzleti életben gyakran előforduló írásos és szóbeli kommunikációs formákkal, valamint prezentációs és tárgyalási készségeket sajátítottak el.

A képzések eredményeként munkavállalóink megtanultak csapatban dolgozni, megismerték a hatékony munkavégzés alapjait. Megtanultak feladatokat delegálni, együttműködni, valamint a felmerülő konfliktusokat egymás között megoldani.

Képzéseink célja volt, hogy a résztvevők általános képességeket, képzettségeket sajátítsanak el, fejlesszék meglévő kompetenciákat.